Veľká kniha o goraloch Oravy, liptova a Kysúc - obálkaVeľká kniha o goraloch Oravy, Liptová a Kysúc

Monografia z edície Nevšedného dedičstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorú napísal kolektív autorov pod vedením Miloša Jesenského, vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej. Publikácia na 212-tich bohato ilustrovaných stranách v exkluzívnom grafickom spracovaní ponúka pohľad na toto významné pohraničné etnikum v spomínaných oblastiach.
Kniha pútavým spôsobom dokumentuje život a kultúru svojráznych obyvateľov hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí, ich pôvod, osídlenie, materiálnu a duchovnú kultúru - kalendárne a rodinné obyčaje, nárečie, odievanie, tradičné zamestnania a remeslá, folklórne slávnosti, súbory a mnoho zaujímavostí zo života Goralov. Dielo tak v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk spracováva fenomén Goralov a goralskej kultúry v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc.
Svojrázni obyvatelia hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí majú tajuplný pôvod, osobité zvyky, vlastné nárečie a rázovitú, nezameniteľnú kultúru odvodenú od valaského folklóru. Odkiaľ prišli a čo nám priniesli? Aké dedičstvo vytvorili počas mnohých generácií? Ďalšie kolektívne dielo významných inštitúcií a bádateľov Žilinského kraja je prvým, ktoré v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk, spracúva fenomén Goralov a goralskej kultúry (materiálna kultúra, obyčaje, folklór a folklorizmus, nárečie) v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc. Textovú informáciu dopĺňajú unikátne dokumenty, nechýba podrobné anglické resumé ku každej kapitole.

Vydala Matica slovenská 2013, ISBN: 9788081280733

 Publikácia v súbore pdf (časť - strany 1 - 105) 2,11 MB) 

 

   Obálka publikácie - Gorali na OraveGorali na Orave

- Vydalo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v roku 2013. Zodpovedný redaktor: PaedDr. Mária Jagnešáková, Autori a pôvod fotografií: PhDr. Elena Beňušová, Ján Cubínek, Dokumentácia Oravského múzea, Ing. Miroslav Jurči, PhDr. Juraj Langer, CSc., PhDr. Erika Kulášová, Michal Pišný, Ján Vrabec Texty: PhDr. Elena Beňušová, PaedDr. Mária Jagnešáková, PhDr. Erika Kulášová, PhDr. Milica Majeriková-Molitoris
Výkonný redaktor: Mgr. Michal Čajka, PhD., Jazykový redaktor: Mgr. Eva Rentková-Rybanská, Notový zápis: Ing. Miroslav Jurči, Preklad do poľského a anglického jazyka: Mgr. Eva Removčíková, Grafická úprava a sadzba: Piktus Ján Vrabec, Náklad: 2200 ks, Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo ISBN 978-80-89564-03-3

Publikácia v súbore pdf (8,03 MB)

 

 

 

Obálka publikácie Pamjyntaj go̲raľuPamjyntaj go̲raľu - Goralské piesne z Hladovky a Suchej Hory 

V publikácií je okrem základných informácií o obciach, detských hrách, zvykoch uvedených viac ako 1000 textov - štvorverší k notovým zápisom a 116 notových zápisov melódií. 

Vydané v roku 1996, zostavil, spracoval a vydal Miroslav Jurči, 027 13 Hladovka 186, ISBN 80-85666-09-X

 Publikácia v súbore pdf (48,67 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 
Obal knihy Monografia obce Hladovka
Monografia obce Hladovka. Autorom je PaedDr. Jozef Golvoň, vydal Obecný úrad Hladovka, 2010. ISBN 978-80-970442-5-1
Monografia zaoberajúca sa históriou obce Hladovka od prvej písomnej zmienky v r. 1597 až do roku 2010. Zostavovateľ prezentuje dejiny obce v kontexte spoločenskej situácie na Orave. Zameriava sa na historický vývin obce, heraldiku, nárečie, prírodné pomery, farnosť, školstvo a kultúru.

Obálka publikácie - Suchá Hora - monografia obce
Obec Suchá hora má vlastnú kroniku len od 50. rokov minulého storočia a tak sa rozhodli zozbierať materiály a vytvoriť monografiu obce, ktorá by čiastočne nahradila aj chýbajúce údaje v kronike. Autorom knihy nesúcej názov Suchá Hora je Stanislav Kunda, ktorý pochádza z Banskej Bystrice, no jeho mama je rodáčka zo Suchej Hory.
Monografia zachytáva jednotlivé roky od vzniku obce, historické fakty dopĺňajú dobové goralské názvy, texty piesní, príbehy ľudí, spomienky či zaujímavosti. Čiastočne je v knihe podchytená aj história okolitých dedín.
V roku 2020 ju vydala obec Suchá Hora. ISBN 978-80-8217-031-6