Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory


DFS Goralček zo Suchej Hory, Regionálna prehliadka DFS v Nižnej 24. 3. 2011

Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory

Tento súbor vznikol pod vedením Daniely Chovančákovej v roku 2003 a pôsobí pri Základnej škole a obecnom úrade v Suchej Hore. Účinkuje v ňom približne 30 detí vo veku od 6 – 10 rokov. Vystupujú na rôznych príležitostiach poriadaných obcou (napr. Deň matiek, posedenie s dôchodcami, oslavy v obci Rabčice a pod.). Svojim kultúrnym programom spríjemňujú chvíle občanom v Domove sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých v Tvrdošíne, domove dôchodcov Charita Trstená a iných blízkych inštitúciách vo svojom okolí. Zúčastňujú sa regionálnych súťaží a svojim goralským spevom sa prezentovali aj v družobnej škole v Poľsku - v Szkołe Podstawowej v Chochołówe. Zameriava sa na hry detí, spojené s tancom a spevom. Do tanca im hrá ľudová hudba Goral – mladší s primášom - vedúcim Martinom Chovančákom. Neskôr sa sa ako muzikanti na scéne objavujú bratia Brnušákovci.

Detský folklórny súbor Goralček zo Suchej Hory

 
Džeči syřo goraľske tradicije. 14. 3. 2017, 1 časť


Džeči syřo goraľske tradicije. 14. 3. 2017, 2 časť

Detský folklórny Súbor Goral zo Suchej Hory. 

16. 2. 2015 vznikol v obci nový folklórny súbor Goral pre deti vo veku od 10 do 15 rokov. Vznikol ako "medzičlánok" medzi DFS Goralček – prvý stupeň základnej zložky a Folklórnou skupinou Goral (mládež od 15 rokov), so zámerom udržiavať goralské zvyky a tradície obce. Súbor organizačne spravuje a riadi Mgr. Katarína Masláková (rod. Novarová), choreografiu má na starosti Mgr. Jana Vlčáková (rod. Harmatová) a muziku p. Daniela Chovančáková (rod. Šprláková). 

Súbor navštevuje: 27 dievčat, z toho 3 dievčatá majú záujem aj o goralskú muziku, 12 – chlapcov, z toho 3 chlapci majú záujem aj o goralskú muziku. Okrem týchto  súbor zaniká.členov, im do tanca hrá goralská muzika zo súboru Goralček. Ich prvý program mal názov "kroviarky" a po prvý krát sa s ním predstavili na 8. Goralskej nedeli.

Detský folklórny súbor Goral zo Suchej Hory

 


DFS Goral z Hladovky - nácvik programu, 17. 4. 2015

Vedúci súboru Anna a Peter Jurči s Detským folklórnym súborom Goral z Hladovky
Detský folklórny súbor Goral so svojími vedúcimi v roku 1975, Foto: Vojtech Majling

Detský folklórny súbor bol založený 15. februára 1957 pri Základnej škole Hladovka. Jeho členmi sa stali deti z Hladovky, Suchej Hory a neskôr i deti z Vitanovej. Od založenia ho viedol Viktor Garbiar a Peter Jurči. V roku 1963 odchádza učiteľ Viktor Garbiar na inú základnú školu a odvtedy aktívne spolupracuje s učiteľom Petrom Jurčim jeho manželka Anna. Súbor hneď v prvom roku svojho založenia získal prvé miesto na okresnej súťaži a postúpil na krajskú súťaž a po získaní opäť prvého miesta postúpil až do ústredného kola TVM v Ostrave, kde získal druhé miesto. V roku 1961 sa súbor opäť prebojoval až do ústredného kola, ktoré sa konalo v Prahe.
Počas svojej viac činnosti získal súbor celý rad úspechov, stal sa víťazom nielen okresných, krajských súťaží, ale aj celoslovenských súťaží. V roku 1969 získal v Prešove cenu Československého rozhlasu v Bratislave, v roku 1970 opäť v Prešove cenu Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vystupoval na všetkých miestnych podujatiach v obci i mimo nej, na Podroháčskych slávnostiach, na rôznych folklórnych festivaloch ako napr. vo Východnej, v Detve, Heľpe, Terchovej, Strážnici, Trenčíne, Nitre, v družobnom okrese Pelhřimov, na Zamagurských slávnostiach v Červenom Kláštore, na detskom folklórnom festivale v Likavke atď. Videli ho diváci i v susednom Poľsku. Účinkoval v televíznych programoch, zúčastnil sa pri natáčaní filmu Goralská svadba, Detský rok, natáčal pre Československý rozhlas v Bratislave i Banskej Bystrici. Svojím účinkovaním spestril nejeden kultúrny program a vyčaril úsmev na tvári nejedného diváka.
Dnes sú členmi DFS Goral z Hladovky len deti z Hladovky.

Košíček v podaní Detského folklórneho súboru Goral z Hladovky


Vedúci detského folklórneho súboru Goral pri ZŠ v Hladovke

Detský folklórny súbor bol založený 15. februára 1957 pri Základnej škole v Hladovke. Jeho členmi sa stali deti z Hladovky, Suchej Hory a neskôr i deti z Vitanovej. Od založenia ho viedol Viktor Garbiar a Peter Jurči. Po odchode učiteľa Viktora Garbiara na inú základnú školu v roku 1963 aktívne spolupracuje s učiteľom Petrom Jurčim jeho manželka Anna.
V roku 1992 prevzala vedenie súboru od p. Petra Jurčiho p. uč. Janka Kučková.
Od 1. 10. 1996 pracuje iba s dievčatami p. Kučková – do júna 1998,
Od 1. 10. 1996 pracuje s chlapcami a detskou ľudovou hudbou M. Jurči, od júna 1998 je vedúcim celého DFS len M. Jurči
Od 1. októbra 2001 pracuje s DFS Mgr. Jana Vlčáková a M. Jurči pokračuje len s detskou ľudovou hudbou pri DFS. (do septembra 2002??)
Od roku 2005 začína pri práci s DFS pomáhať Jane Vlčákovej a v októbri 2012 preberá vedenie súboru Anna Harmatová, ktorá je jeho súčasnou vedúcou.

Vystúpenia DFS Goral z Hladovky o ktorých sa zachovali aspoň stručné informácie. 

 

 

 Suchohorskí gorali na vystúpení v Hladovke


Sólo trojka - FSK Goral Suchá Hora, 1. 4. 2008

V roku 1997 aktivizuje svoju činnosť spevácka zložka a tá inšpirovala ďalšiu mládež k tomu, že sa vytvorila aj 17 členná tanečná zložka. V tom čase má folklórna skupina Goral v Suchej Hore 26 členov, z toho 7 chlapcov, 10 dievčat, 3 deti, 5 muzikantov. Jej členmi sú aj mládežníci z Hladovky. Vedúcou FSk je Mgr. Jana Harmatová, vedúcim Ľudovej hudby je Karol Šimek. V repertoári FSk je spev, tanec a hudba goralských obcí Hladovky a Suchej Hory. Medzi prvé vystúpenia obnovenej speváckej zložky patrilo vystúpenie v Habovke na podujatí Staré nôty mladých strún, vystúpenie v Zuberci na XXII. Podroháčskych slávnostiach FS a na celoslovenskom kole v Krompachoch. Tanečná zložka sa so svojim programom v roku 1998 predstavila na vystúpeniach: - Folklórne slávnosti Pod Babou Horou - Sihelné (26. júl 1998) - Podroháčske folklórne slávnosti XIII. - Zuberec (8. august 1998) - Oravské Vianoce IX. - Zázriva (13. december 1998), - D. Kubín a Nižná (20. december 1998). V roku 1999 natáčanie dokumentu pre Slovenskú televíziu pod názvom Goralská Svatba.

V marci 2008 sa folklórna skupina opäť zjednocuje pod vedením Jozefa Kovalika a Daniela Krátkeho a jej noví členovia majú veľa chuti a elánu do ďalšej práce pri zachovávaní goralských zvykov, piesni, tanca a muziky.
Ľudovú hudbu tvorili bratia Chovančákovci a Šimekovci zo Suchej Hory, no časom ich vystriedala ľudová hudba z Liesku pod vedením Tomáša Chovančáka. Svoje prvé vystúpenie pod názvom Goralská veľká noc 2008 mali práve pred vlastným publikom v Suchej Hore. Nasledovali vystúpenia viacmenej regionálneho charakteru ako napr. Dni obce Oravská Poruba, Folklórne slávnosti pod Pilskom a Babou horou - Sihelné, Folklórne Oravice, XXXIII. Podroháčske folklórne slávnosti - Zuberec, vystúpenie v Mútnom, na Vidiečanovej Habovke, na akcií Nositelia tradícií - Dolný Kubín. No objavili sa aj na podujatiach mimo okresu: 5. ročník Očovskej folklórnej hrudy - Očová, Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. V máji spolupracuje skupina so Slovenskou televíziou na natáčaní jednej epizódy z relácie HÁDAJ KTO NÁS POZVAL.

V roku 2009 sa sezóna začala opäť už osvedčenou Goralskou Veľkou Nocou, nasledovali vystúpenia: Goralské slávnosti - obec Skalité, XVIII. Podbieľanské folklórne slávnosti - Obec Podbieľ, IX. Bačovské dni - Obec Malatiná, XIX. Folklórne Oravice - Oravice, Martinský jarmok v Trstenej. V auguste medzi nás opäť zavítal štáb STV a skupina sa 6. 11. 2009 objavila so svojim klipom v relácií KAPURA.

Rok 2010 by sa samozrejme nemohol začať bez už tradičnej Goralskej Veľkej noci. Ako ďalšie vystúpenia môžeme pripomenúť: X. dni obce Rabča, Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke, ale hlavne účasť na medzinárodnom festivale, 41. Liptálskych slávnostiach v obci Liptál v Českej Republike.

Od roku 2009 až do roku 2014 viedla folklórnu skupinu Veronika Vrabčeková.

Súčasná folklórna skupina Goral zo Suchej Hory síce nemá dlhé pôsobenie, ale jej členovia sú plní chutí, elánu do ďalšej práce pri zachovávaní goralských zvykov, piesní, tanca a muziky, čo dokazujú aj tým, že sa im v roku 2019 podarilo zorganizovať už 12 ročník Goralskej nedele, na ktorej vystupujú nielen domáci gorali, či gorali z blízkych obcí, ale pravidelne aj hostia - folklórne súbory z iných regiónov, či blízkeho Poľska.
Súčasnou vedúcou súboru je Dominika Kukucová.
Ďalšie informácie môžete nájsť aj na ich facebookovom profile.

 Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory na výstúpení - 40 výročie od založenia súboru Goral v Suchej Hore

Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory

 

Vystúpenia FSk Goral zo Suchej Hory - dátumy

Niektoré z vystúpení Dievčenskej speváckej skupiny

 


Dievčenská spevácka skupina a Goralská muzika z Hladovky vo Východnej, v programe Letokruhy tradícií, 3. 7. 2022


Gviazda jasna, Dievčenská spevácka skupina z Hladovky, 24. 12. 2021

Dievčenská spevácka skupina z Hladovky

Dievčenská spevácka skupina z Hladovky vznikla 9. októbra 2017 a vytvorilo ju päť dievčat - Veronika Masláková, Viktória Harmatová, Lívia Šimalová, Zlatica Kubicová a Magdaléna Hutlasová. Hneď nato sa k ním pridala aj Simona Ogielová. V roku 2020 Zlaticu Kubicovú vystriedala Rebeka Harmatová. Dievčatá boli dlhoročnými tanečnicami a speváčkami v Detskom folklórnom súbore Goral z Hladovky. Aj dnes sa venujú spevu goralských piesní pri rôznych duchovných, rodinných, kultúrnych príležitostiach ako sú napr. svadby, vianočné koledovania, stavanie mája... a to nielen v Hladovke, ale aj v blízkom i širokom okolí. Zúčastňujú sa tiež rôznych súťaži, či folklórnych slávnosti. 
V roku 2018 sa zúčastnili natáčania úspešnej folklórnej relácie Zem spieva. Okrem spevu spolupracujú s viacerými goralskými muzikami z Hladovky či Suchej Hory, ktoré im hrajú aj do tanca. Na Celoslovenskej súťažnej prehliadke hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka v novembri 2019 im porota udelila najvyššie ocenenie Laureát v kategórii speváckych skupín za pásmo piesní Na malinách. 
Ukážky spevov nájdete v sekcii Audio/Video - Videa a Rozhlasové relácie.

Dievčenská spevácka skupina z Hladovky na spoločnom vystúpení s mládencami

kontakt:
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Tel.: + 421 944 531 509
Facebook: https://www.facebook.com/Diev%C4%8Densk%C3%A1-spev%C3%A1cka-skupina-z-Hladovky-308160376391379/?view_public_for=308160376391379
Instagram: https://www.instagram.com/dsskzhladovky/

 

 

Členovia Folklórneho súboru Goral z Hladovky

Kedy bol založený Folklórny súbor Goral v Hladovke nie je celkom presne známe, no existuje záznam, v ktorom sa uvádza, že už v roku 1934 vystupoval spolu s desiatimi ďalšími súbormi na Sliači. Objavili sa aj informácie, že bol vraj založený v roku 1937. Istý čas boli jeho vedúcim Štefan Bonk a neskôr Emília Dudzíková. V roku 1952 prišiel do obce, ako mladý učiteľ, Peter Jurči, ktorý spočiatku začal iba pomáhať školskej inšpektorke Emílií Dudzíkovej, v tom istom roku sa však stal jeho vedúcim a neskôr - od roku 1963 mu v tom pomáha aj jeho manželka Anna nielen ako vedúca, ale aj ako speváčka a tanečnica. Spolu s manželkou s ním pracovali až do roku 1977. Najväčšieho rozmachu dosiahol dospelých v rokoch 1950-1975. Absolvovali ročne 20 - 25 vystúpení. V roku 1977, prevzal vedenie ich súboru Štefan Kovaľák. Súbor mal už iba 5 vystúpení. Jeho činnosť pomaly zanikala.
Medzi mladými začínajúcimi muzikantmi boli: primáš Vladislav Kozera, basista Karol Hutlas, kontráš Matej Bugaj, Ján Hutlas a ďalší.

 Členovia Folklórneho súboru Goral z Hladovky v Nitre
Folklórny súbor Goral z Hladovky v Nitre asi v roku 1967, vedúci (prvý zľava) Peter Jurči (1924 - 2010), vzadu: Matej Bugaj (1908-1986), Karol Hutlas (1907-1975), Antónia Greštiaková (1944 - 2018), Štefan Kovalák (1930 - 2017), Anna Jurčiová (1937), Anna Kubicová, rod. Chmeňová?, Jozef Botek, Margita Škrabeková, Mária Kalisová, Karol Harmata (1938 - 2023), Mária Chovančáková, Anna Harmatová Anna Harmatová (1943 - 2015), Jozef Kubica - Jevik (1926 - ), Hrubcová?, Emília Hubjaková (1938 - , Ján Korček (1930 - 2006), Albína Škvareková, Ladislav Kozera (1943-1995), Karol Škrabek (1941 - 2011),
vpredu Ján Kubica Purčin, Karol Bugaj?, deti: Darina Jurčiová (1961) a Miroslav Jurči (1958), Anton Greštiak (1942 - 2018), Štefan Šimaľa (1917 - 2006)
Inventárne číslo AN063461 Lokalita Hladovka, okr. Dolný Kubín Súčasný okres Tvrdošín Župa do r. 1922 Predmet sviatočný odev Popis Ľudový odev mužov a žien. Autor T. Ševčíková - reprodukcia Triedenie Datovanie 1973 Uloženie originálu ÚEt SAV Druh dokumentu č. b. negatív Doplňujúce údaje NÚ SAV 1973 - dátovanie je chybné.

Záznam o vystúpeniach folklórnych súborov, v ktorom je zaznamenané, že folklórny súbor z Hladovky účinkoval už v roku 1934 v Sliači.
Etnografický atlas Slovenska (Mapové znázornenie vývinu vybraných javov ľudovej kultúry, Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990,Vydali: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava Slovenská kartografia, Bratislava, ISBN 80-224-0075-0
Ukážka údajov z Etnografického atlasu Slovenska