Go̲raľu, cy či ňe žaľ (Goraľu, cy či ňe žaľ) - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.