SP platňa - Keď si my gorali

Keď si my gorali - SP platňa - Opus ‎– 90 37 0047

Predná strana SP platne Keď si my gorali 

KED SI MI CORALI... bol názov regionálneho folklórneho programu zo slovensko-poľského pomedzia na Folklórnom festivale Východná v roku 1971. Stretli sa v ňom folklórne skupiny a sólisti z viacerých slovenských oblasti Kysuc, Oravy a Spiša, a folklórne súbory z poľského Podhalia. Tu všade možno nájsť Goralov, ľud s osobitou ľudovou kultúrou a dialektom. Na tejto platni milovníkom ľudového umenia približujeme aspoň časť folklórnych prejavov, ktoré odzneli v spomínanom programe. So to typické sólové a viachlasné spevy, husľová a gajdošská hudba z Oravskej Polhory a sláčiková hudba z Hladovky, teda reprezentatívny výber miestnej hudby z dvoch goralských obcí zo severnej Oravy. Pre tých, ktorí sa chcú naučiť piesne znejúce z platne, uvádzame ďalej, ako pomôcku, texty piesní v miestnom nárečí.

Obsah platne:
I. strana Oravská Polhora
A1 - Goralský motív - motív pre husle a gajdy
A2 - Ej, spoza Babej Hory - ženské sólo
A3 - Pastierove botki - husľové sóla
A4 - Tam na Babej Hore - gajdošská hudba a spev k tancu Obrtok
A5 - Tancoval byk - gajdošská hudba a spev
Účinkovali: strana A - Folklórna skupina z Oravskej Polhory, vedúci Jozef Bizub, gajdoš Jozef Zboroň

Texty plesni z Oravskej Polhory
1.
Oj, spoza Babi gore,
oj, vaľajo še chmure,
mom se Jašinecka,
oj, z vesolej nature.

2.
Oj, voroj, Jašku, voroj,
ej, Buoze či pomogoj,
ja ce še na vjecor,
oj, du domu ponogľoj.

3.
Oj, tajilach še v žimie,
ej, tajilach še v ľeče,
vetajila chlopca,
oj, co mi izbe mieče.

1.
Tam na Babi gure,
na visokej gure
[:dvoje dřeva staňelo.:]

2.
Jedno javurove,
druge kalinove
[:vobidvoje žeľone.:]

3.
[:Na tim javurovim,:]
[:kaška, huske vesevo.:]

4.
[:A na tom žeľonim,:]
[:ja na koňi vivijo.:]

1.
Tancoval bich, kebich mug,
kebich ňima křivig nug,
aľe křive nogi mom,
poza chuodňik zajimom.

2.
Kozol Poľok poľke grač,
Poľak ňiekce z vrka stač.
Stari, stari, stavoj ze,
poľke grajo skakoj ze.


II. strana - Hladovka
B1 - Pašče še krovicki (Paste sa, kravičky) - chlapčenské duo
B2 - Vidži Bog, daľi Bog (Vidi Boh, dali Boh) - ženské trio
B3 - Gory nase, gory (Hory naše, hory) - mužská spevácka skupina
B4 - křesany Po dva (kresaný Po dva) - tanec v podaní sláčikovej hudby
B5 - Na Glodofce dobře (Na Hladovke dobre) - mužský spev k tancu a sláčiková hudba
Účinkovali: strana B: Folklórny súbor Goral z Hladovky, vedúci Peter Jurči, predník Ladislav Kozera.

B1. Pašče še krovicki

1.
Pašče še, krovicki na žeľonyj lonce,
[:bo vas ňebede pašč ino dva mešonce.:]

2.
Pašče še, krovicki ovce i barany,
[:bo idže za vami pastyř porombany.:]

B2. Vidži Bog, daľi Bog

1.
Vidži Bog, daľi Bog zek če ňepoznala,
dy by jek či byla otvořič kazala,
hej, otvořič kazala.

2.
Dobře mi je, dobře, co by mi ňebylo:
ňimom maľučkego co by me budžylo,
hej, co by me budžylo.

B3. Gory nase, gory

1.
Gory nase, gory, hoľe nase, hoľe,
[:ktos vas rozveseľi jak ňe my goraľe?:]

2.
Jednom doľineckom šňyzyk poľatuje,
[:drugom doľineckom džyfce poplakuje.:]

B4. Křesany Po dva

B5. Na Glodovce dobře

1.
Na Glodovce dobře, na Glodovce šmialo,
ino na Glodovce počeseňa malo.

2.
Glodovka, Glodovka jakaš mi maľučka,
ino tyš Glodovka bardzo veseľučka.

(Poznámka: druhú slohu sa nepodarilo s SP platne zdigitalizovať)

Zo zvukových nahrávok Čs. rozhlasu v Bratislave pripravili Stanislav Dúžek a Ladislav Leng. Editor: Osvetový ústav, nám. SNP 11. Bratislava, pre Folklórny festival Východná 1972.

Zadná strana SP platne Keď si my gorali

Popis SP platne Keď si my gorali