Za poto̲cek, za žeľony (Za potocek, za žeľony) - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.