Kto pije vinecko

1.
Kto pije vinecko, karcmarecce plači,
vezno go do ňeba jaňolkovje zloči.

2.
Ja pijal vinecko, karcmarecce plačyl,
kedyk sel do ňeba, to me Pjeter vročyl.

3.
Ocoz me ty, Pjetře, ocos me ty vracas,
dy za mnom po karcmak dlugi ňevyplacas.