Kamaratki moje

svadobná

1.
Kamaratki moje rady še vidžime,
[:přisel ras taki cas, ozyjš še mušime.:]

2.
Kje še ozyjdžeme, jak na ňebje hmury,
[:jedna pudže na do̲l a druga do go̲ry.:]

3.
Mjalaš nas mamicko jako tjy ľeľije,
[:teraz či po jedna z domu uľatuje.:]