Ja za vodom, tyš za vodom

1.
Ja za vodom, tyš za vodom,
jakoz ja či gemby podom,
[:podom či jo na ľistecku,
ty moj mily kohanecku.:]

2.
Ja za vodom, tyš za vodom,
ňebedžeme byvač s sobom.
[:Naucyme koňa plyvač
a bedžeme s sobom byvač.:]