Idže Jaš popod ľas

vjyrhova

1.
Idže Jaš popod ľas a ja go poznala.
[:vyvija hustecke, co jeg mu jo dala.:]

2.
Vyvija, vyvija, drobne lišče pise,
hudobna džyvcyna džyfcontko kolyse.

3.
Kolyse, kolyse i pocyna plakač,
ebo mi vjo̲nek vro̲č, ebo mi go zaplač.

4.
Vjo̲nek či ňevro̲cem, plačič či ňemyšľem,
šadňem na ko̲ňuša, pojadem za Visle.

5.
Jajdzze hlopce, jajdzze, ino ňe tutendy,
bo byš mi polomal v ogro̲decku gřendy.

6.
Ňetak ik polomjes, jako ko̲ňem zdepces,
umjal eš me zradžič, a teraz me ňekces.

7.
Dy ja če ňezradžyl, sama jše zradžyla,
i ta čemna nocka, coš po ňyj hodžyla.

8.
Ňetak čemna nocka jako go̲řalecka,
huľalaš, pijalaš jak ňe paňynecka.

9.
Huľalaš, pijalaš i gravalaš karty,
myšľalaš džyfcyno, ze to bedom zarty.

10.
Huľalaš, pijalaš, syčko v Suhyj Go̲ře,
stračylaš vjonecek, nimas go na glovje.

11.
Ňebyly to zarty, byla pravda ista,
ten hlopjec zradlivy, co za roncke ščiska.