Ka še popodžaly

1.
Ka še popodžaly co pjykňe špjyvaly,
[:povydavaly še, pozabacovaly.:]