Jaňickove imje

1.
Jaňickove imje, hej, ňigdy ňezagiňe,
[:aňi na vjyrsycku, hej, aňi na doľiňe.:]

2.
Javoře, Javoře, hej, ľišča syrokjego,
[:ňimom do kohaňa, hej, scenšča ňijakjego.:]