Zagraj ze mi, zagraj

1.
Zagraj ze mi, zagraj, jakoš pjyrvyj graval,
kek še na kamjyncu skaleckami bavjal.

2.
Kje ja se uslysem muzyckove graňe,
hoč byk byl umarty, moja dusa staňe.