Ke ovecki vartovaľi

1.
Ke ovecki vartovaľi při salaše,
to juhaši uvidžeľi jasne gviazde.
[:Pod Tatrami nad stajynkom,
kany Jezus byl s Jozefem i Paňienkom.:]

2.
Nad Tatrami taka veľka jasnoš byla,
to Maryja Boga Syna porodžyla.
[:Polozyla Go na slome
a Gloria špjyvaľi mu aňo̲love.:]

3.
A pastyře pjykňe graľi i špjyvaľi,
cešč i hvale Panu Bogu tak vzdavaľi.
[:Temu Bogu maľučkemu,
pod go̲rami, pod Tatrami zrodzonemu.:]