Idžeme tu idžeme

koleda, vianočná

1.
Idžeme tu, idžeme, z Betlehemskyj krajiny,
[:sukome tu zhroňeňa dľa maľučkyj džečiny.:]

2.
Puščiče nas na hviľe, staňeme tu pod progiem,
[:zagřejeme še troske, odyjdžeme hned s Bogiem.:]


poľský text:
1.
Idziemy tu idziemy,
z betlejemskiej krainy,
[:sukomy tu schronienio
dlo malućkiej Dzieciny.:]

2.
Przyjmijcie nos na chwile,
staniemy tu pod progiem,
[:zagrzejemy siy troske,
odeńdziemy wnet z Bogiem.:]

3.
Juz zornicka na niebie,
ogieneckiem blinkoli,
[:matka Bosko zmarźnięto
Panu Bogu siy zoli.:]

4.
Zmorz w nózecki i rącki,
yynocek mój malućki,
[:przypotrzcie siy ludziska
jak siy trzęsie calućki.:]

5.
Cymze jo Go okryjem,
cymzez jo Go odziejem,
[:a na polu ziąb duzy,
kanyz jo siy podziejem.:]

6.
Nie płac Panno Maryjo,
przylecom tu pastyrze,
[:dadzom co som bogaci,
uśmiejys siy im scyrze.:]