Idžeme idžeme

veseľna - svadobná

1.
Idžeme, idžeme, po šňygu, po ľodže,
[:dy nom navařyľi go̲řalki na mjodže.:]

2.
Idžeme, idžeme, kany zastaňeme,
[:v Bugajovym dvoře, syrokyj oboře.:]

3.
Otvo̲ř ze še, otvo̲ř, Bugajova brona,
[:jak še ňeotvořis, bedžes porombana.:]