Kjebyš ňebyl byl vymyšľal

1.
Kjebyš ňebyl byl vymyšľal,
byl byš dostal coš pomyšľal,
a za tvoje vymyšľaňe,
to či še ňic ňedostaňe.