Vitaj nom Boze zrodzony

1.
Vitaj nom Boze zrodzony, pjynkne Džečontko,
[:vitaj Jezu narodzony, mile pahoľontko.:]

2.
Ma kazde ptaše gňazdecko, pjynkne Džečontko,
[:ty ňimas vlastne mjystecko, mile pahoľontko.:]

3.
Šano, sloma, džubajom če, pjynkne Džečontko,
[:ocka tvoje přeco placo, mile pahoľontko.:]

4.
Tře kro̲ľovje k Tobje ido, pjynkne Džečontko,
[:a dary Tobe přinoso, mile pahoľontko.:]

5.
I my ku tobe idžeme, pjykne džečontko,
[:o pozegnaňe prošime, mile Pahoľontko.:]