V čyňu na smentyřu

1.
V čyňu na smentyřu rozvija še roza,
podaj ze mi, moja mila, roncke do oltařa.

2.
Podala mu roncke, křondz vlozyl obroncke,
zaľala še ona lzami křendzu před ocami.

3.
Ta ňescenstna stola, co roncki zvjonzala,
a ja ňescenšliva, cok mu šľubovala.

4.
Přišengalak Bogu, i Jašinku tobje,
ze če ňikdy ňeopusce ez na čemnym grobje.

5.
V žeľonym gajicku slavicek zanoči,
ze še či džyfcynko paňynstvo ňevroči.

6.
Ňevroči, ňevroči i vročič ňimoze,
dva šerca zlocone, kľuc čišňony v moře.

7.
Ňik go ňedostaňe z mořa glembokjego,
ľen ten som Poňezus z ňeba vysokjego.