Go̲ry nase, go̲ry (Gory nase, gory) - melódia


Notové zápisy boli vytvorené v programe Sibelius.

Notový zápis piesne vo formáte PDF si stiahnete tu.