Podžme, hlopcy, podžme zbijač

zbo̲jecki

1.
Podžme, hlopcy, podžme zbijač,
bo ňimome za co pijač,
[:hej, bo še nom zacyna bucyna ozvijač,
bucyna ozvijač.:]

2.
Podžme, hlopcy, podžme zbijač,
bo ňimome za co pijač,
[:hej, fľintecki na ramje, podžme na jeľeňe,
podžme na jeľeňe.:]

3.
Poberme ši čupazecki, poňehajme kohanecki,
[:hej, požyrajče z ľasa, ktera bedže nasa,
ktera bedže nasa.:]

4.
Podžme, hlopcy, do doľiny, bo tam posly tři džyfcyny,
[:hej, požyrajče z ľasa, ktera bedže nasa,
ktera bedže nasa.:]