Pasala volki na Bukoviňe

polka

1.
Pasala volki na Bukoviňe,
mjala ze sobom skřypce jedyne.
[:Špjyvala i grala,
šive volki, šivušinke, pasala.:]

2.
Pasala je, pasla, es potračyla,
coz ja ňescensna bede robjyla.
[:I hodži, i place,
kanys ja ze svoje volki potrace.:]

3.
Kebyš mi Jašu, tjy volki znaľaz,
dala by jek či gembuše zaraz.
[:Jak zaraz, tak zaraz,
šedemdžešont šedem razy, raz po raz.:]

4.
Dala by jek či gembuše z henči,
aľe še mama po šyňi krenči.
[:Džyfcyna, salajka,
obecala a ňedala, cyganka.:]