Orava, Orava, smutna ješ byvala

1.
Orava, Orava,
hej, smutna ješ byvala.
[:Hľyb še tu zakoncyl,
hej, voda zacynala.:]

2.
Džiš Orafcom dobře,
hej, Orafcom vesolo.
[:Ojcyzna nas tuli,
hej, zarobkov ňemalo.:]


alebo:
Orava, Orava, bylaš ty boľava

1.
Orava, Orava, bylaš ty boľava,
hľyb še tu ňerodžyl, voda zacynala.