Ňik ňevjy, ňik ňevjy

1.
Ňik ňevjy, ňik ňevjy, aňi ňeugadňe,
[:za kim moje ocka požyrajo ladňe.:]

2.
Pocos me, džyfcyno, pijakem nazvala,
[:dyč ja či ňepřepjyl, co či mama dala.:]