Ňevydom, ňevydom

svadobná - cepjarki

1.
Ňevydom, ňevydom,
mloduske ňevydom,
pokyľ mi mlody pan
ňeda vinecka zbon.

2.
Ňevydom, ňevydom,
mloduske ňevydom,
pokyľ staroščiny
s oscypeckem ňepřidom.