Ňebij, hlopce, ňebij ze mňe

1.
Ňebij, hlopce, ňebij ze mňe,
v kolysecce kolys ze mňe,
[:bo mňe mama ňebijala,
v kolysecce kolysala..:]

2.
A ke ňimas kolysecki,
idž do ľasa na zyrdecki,
[:vystrugaj ig čyňušyňko,
kolysaj me ľekušinko.:]