Na Vojtovyj roľi

vjyrhova

1.
Na Vojtovyj roľi studžynecka stoji.
[:Ňevidač, ňevidač, ladnyj džyfki mojyj.:]

2.
A cym še me bojis, cy še me vstydžis?
[:Ke do mojyj studňe po vode ňehodžis.:]

3.
Co bym še če bala, abo še vstydžyla.
[:Dy ja bym do studňe za tobom skocyla.:]