Mjalak se Jaňicka godžiňařa

1.
Mjalak se Jaňicka godžiňařa, co robjyl skazo̲fki do zygara.
[:Jak ik zrobjyl, zacyny bič, mjalak se Jaňicka, džiš ňimom ňic..:]

2.
Zlozyľi zbo̲jňicy vatre v ľeše. Uz še od ňik špjyvaňe do hoľ ňeše.
[:Uslysala ik džyfcyna, přisla ku ňim, napjyla še šňimi vina.:]