Maľina s jagodom

1.
Maľina s jagodom
užraly za vodom,
ňeraz ja se, hlopce,
požrala za tobom.


alebo:
1.
Maľina s jagodom
užraly za vodom,
požrala jek ňeraz
Jaňicku za tobom.


alebo:
1.
Maľina s jagodom,
užraly za vodom,
ňeraz moje ocka
požraly za tobom.

2.
Viši gaj nad vodom,
galonski še hvejom,
ku ladnemu hlopcu
mňe še ocka šmejom.

3.
Špjyvala by ja se,
špjyvala, špjyvala,
keby mi mamuša,
robič ňekazala.

4.
Aľe mi moja mač
robič nakazuje,
mňe še od roboty
mo̲j glošicek psuje.