Kolo mego ogro̲decka (Kolo mego ogrodecka)

1.
[:Kolo mego ogrodecka,:]
[:rozkvitala jablonecka.:]

2.
[:Bjyľušinko zakvitala:]
[:a cervone jabka mjala.:]

3.
[:Ktoze bedže ik objyrač,:]
[:ke še moj mily pogňyval.:]

4.
[:Pogňyval še, ňevjym o co,:]
[:hodžyl do nas, ňevjym poco.:]

5.
[:Hodžyl do nas cale ľato,:]
[:davalak mu gemby za to.:]

6.
[:Hodžyl do nas cale ješyň,:]
[:puscalak go sparom bez šyň.:]

7.
[:Hodžyl do nas cale žime,:]
[:puscalak go pod peřine.:]