Idže bystra voda

vjyrhova

1.
Idže bystra voda, hej, rybki v ňyj plyvajom,
[:Tatry nade syčko, hej, go̲raľe kohajom.:]

2.
Počeseňe moje, hej, hej, kany še obraca,
[:dy se popod regľe hej, ovjecki zavraca.:]

alebo:
1.
Idže bystra voda, hej, rybki v ňyj plyvajo.
[:Tatry nade všystko, hej, go̲raľe špjyvajo.:]