Hustecka

polka (ručníčkový tanec)

1 .
Mom hustecke hakľovane, syčke štyry rogi,
kogo, kogo pocaluje, ruce mu pod nogi.
Te ňekohom, te ňeľubje, te ňepocaluje
a hustecke hakľovane tobje podaruje.
[:Oj, ňe, ňe, moje kohaňe,
bo mňe mama bíje za calovaňe.:]

2 .
Bije mama, bije mama, bije mama, bije mňe,
ze ja hlopca, ze ja hlopca, ze ja hlopca miluje.
Ňebij, mamo, ňebij, mamo, ňebij, mamo, ňebij mňe,
ze ja hlopca, ze ja hlopca, ze ja hlopca miluje.
[:Oj, ňe, ňe, moje kohaňe,
bo mňe mama bíje za calovaňe.:]