Hojdana, hojdana

1.
A mo̲j očec taki hytry, posadžyl me mjyndzy ľytry,
mjyndzy ľytry, mjyndzy scebľe, povedžal mi, šedž tu džable.

2.
A mo̲j očec taki byval, pod naľepem studňe mjyval
a popjolem řepe soľyl a patykem břode goľyl.

3.
A mo̲j očec taki byl, dže me dopad, tam me bjyl
a moja mač ňeborka, skovala me do vorka.

4.
Ja jek hlopak honorovy, z honorovyj rodžiny,
mama kupcy s kohutami, očec voži pjyliny.

5.
A mo̲j očec fajke kuři a mamuša pjyře dře
a mo̲j očec ku mamuši a mamuša he-he-he.

6.
A mo̲j očec taki byl, a ja sobe ňe taki,
a on robjyl rečice a ja sobe pretaki.

7.
Štyndy-ryndy, štyndy-ryndy, pocozeš ty hodžyl tendy,
po tyj desce javorovyj ku Maryši Harmatovyj.

8.
Kedy ja sel kolo vody, voda ňesla patyki,
take še mi džyfce vidži, co ma bjale spodniki.

9.
Šustaj, šustaj po tyj žemi, ňek še trava žeľeni,
ke mom huč iš ku džyfcyňe, ňikdy še mi ňeľeni.

10.
Ňebede ja krovy dojič, bo jek mlody paholek,
aľe bede študyroval dže ma džyfce padolek.

11.
Ňebede ja šecki řezal, bo jek esce ňeveceřal,
ňek ze se jom džyfki řezom, zjadly objad i z vjeceřom.

12.
Ňebede ja šecke řezal, bo ja maly gazda,
aľe bede ja přemyšľal, kdže gaždžina vľazla.

13.
Ňebede ja šecke řezal, bo ja maly parobek,
aľe bede medytoval, ka ma džyfce rasporek.

14.
Ňebede ja taka glupja, jakok byla v ňedžeľe,
syčke džyfki tancovaly, a ja stala jak čeľe.

15.
Ňebede ja kase jadla, bo by ze mňe krasa spadla,
aľe bede vinko pjyla, coby jek še rumjyňyla.

16.
Ňebede ja maľin jadla, bo byk zjadla hrobaka,
a potym byk ňedostala s tyj Glodo̲fki hlopaka.

17.
Ňebede ja maľin jadla, bo byk zjadla hrobaka,
potym byk še ňevydala za pjyknego vojaka.