Hej, regľe moje, regľe

1.
Hej, regľe moje, regľe, ukohane regľe,
[:hej, kje ši ja zašpjyvom, to še mi ozľegňe.:]

2.
Hej, špjyvom ja se, špjyvom, godžinecke placem,
[:hej, na třeče godžine o syčkim zabacem.:]

3.
Hej, špjyvom ja se, špjyvom, hodžaj ja ňic ňimom,
[:hej, ftaskovje špjyvajom, hodžaj ňic ňimajom.:]