Hej, ozľygaj še gloše

vjyrhova

1.
Hej, ozľygaj še gloše syroko po ľeše,
[:hej, ňek še mo̲j glošicek do Jaňicka ňeše.:]

2.
Hej, poco zeš tu přisla šiva mgla, šiva mgla,
[:hej, zeš mi do vjyrsecka hodnicek zaľegla.:]