Hej, ňebede, ňebede

1.
Hej, ňebede, ňebede, hej, na Jaňicka dobra,
[:hej, pokyľ ňeobľeči, hej, cetynecka drobna.:]

2.
Hej, cetynecka drobna, hej, davno obľečala,
[:hej, ja še na Jaňicka, hej, ňeudobruhala.:]

3.
Hej, z tego vjyrska na do̲l, hej, přeľečalo ľato,
[:hej, přeľeči i žima, hej, kohanecka ňima.:]