Hej, daj me, mamo, daj me

vjyrhova
1.
Hej, daj me, mamo, daj me, kje ľudže pytajo,
[:hej, kje ľeľija kvitňe, vtedy jo targajo.:]

2.
Hej, daj me, mamo, daj me, bo ja jak v poľu kvjat,
[:hej, vjater me utargňe, poňeše me ve švjat.:]