Fcera byla ňedželicka

1.
Fcera byla ňedžeľicka caly bozy džyň,
ozboľala me glovicka na caly tydžyň.
[:Boľi, boľi, ňepřestaňe, moje ocka uplakane,
mamicko moja, boľľi me glova.:]

2.
Přeco šče me mamko moja, tak fcas vydaľi?
Přeco šče me gospodařič ňenaucyľi?
[:Teraz mušim gospodařič, hľeba napjyc, ješ navařič
a ja ňevjym ňic, a ja ňevjym ňic.:]

3.
Daľi šče mi, mamko moja, seščoro šviňi
a ku temu, mamko moja, i pare koňi.
[:Syčko mi to hlop přepije, co godžina, to me bije,
mamicko moja, boľi me glova.:]

4.
Ke vy do nas přijedžeče, mamicko moja,
vtedy na mňe pjykňe gvaři, babuľko moja.
[:Ke vy od nas odyjdžeče, syčke konty mnom vymeče,
mamicko moja, boľi me glova.:]