Na vjyrh Marusyny

1
Na vjyrh Marusyny karcma murovana,
[:hej, jest tam karcmarecka jesce ňevydana.:]

2.
Na vjyrh Marusyny dva jeľeňe stojom,
[:hej, jednego zabjyľi, drugiego še bojom.:]