Od salasa do salasa

1.
Od salasa do salasa,
ovca, baran, bedže nasa
[:hej, ryhtuj baca kotel
navařime mjasa, navařime mjasa.:]

2.
Podžmes, hlopcy, do doľiny,
bo tam posly tři džyfcyny,
[:ej, požyrajme z ľasa,
ktoras bedže nasa, ktoras bedže nasa.:]

3.
Pobjerme se čupazecki,
poňehajme kohanecki,
[:hej fľintecki na ramje,
podžmes na na jeľeňe, podžmse na jeľeňe.:]