Dopjyřok se zacon tancyč

1.
Dopjyřok se zacon tancyč s tom džyfcynom švarnom,
[:uz še čihovjaňe s čupaskami garno.:]

2.
[:I zavřala strasna bitka, prsy krev i čalo,:]
[:oj, prsy krev i čalo, džyfce zaplakalo.:]

3.
I zavřala strasna bitka, karcma krvjom zaľana,:]
[:oj, čihovjaňe toncom do bjalego raňa.:]