Po doľiňe čihy vetřik povjyva

1.
[:Po doľiňe čihy vetřik povjyva,:]
[:uz še džyfce od mamicki odbjyra.:]

2.
[:Odbjyra še, od mamicki, od svojyj,:]
[:jakos bedže, mo̲j kohanku, při tvojyj.:]

3.
[:Ňenabjyraj ze ši, moja mila, do glovy,:]
[:dy jek šuhaj, pestry, jary a zdrovy.:]

4.
[:Podžme oba vyprevadžič te bande,:]
[:zaňehajme obidvaja zle rande.:]