Čiha noc, švjynta noc

1.
Čiha noc, švjynta noc,
zorňica vysla nad Tatrami.
Caly ten kraj zmjyňyl še v raj,
Gloryja špjyva s jaňo̲lami.
[:Ftaskovje maľi ľynkajo še,
cyj glos to špjyva, cudujo še.
Juhašicek na salaše
cuzeckom bjydnom přikryva še.:]

2.
Čiha noc, švjynta noc,
gvjazdecki švjyco nad Tatrami.
Jaňo̲lovje pošpjyvujo,
vitajo džecko s pastyřami.
[:Ježisko zegnaj tatřansky kraj,
go̲raľo̲v ohroň, vzdy pamjyntaj.
V robotak i na salaše,
v gazdo̲fce, v poľu, v kazdym caše.:]