Gvjazda jasna nad stajynkom še švjyči

(Gviazda jasna - na melódiu Idom casy za casami
napísal text Franciszek Łojas-Kośla,
preložila a upravila Anna Harmatová.)

1.
Gvjazda jasna nad stajynkom še švjyči,
jaňo̲l švjynty ľudžom gloši radošči.
[:Jasne ňebo ošvjycone, ošvjycone, v te nocke,
raduje še Matka Bozska Synackem.:]

2.
Pastyřovje při zlo̲becku še zyšľi,
genšľicki ši spod pazuski vyjeňi.
[:Matka Bozska no̲čicke im, no̲čicke im posusla,
i zagraľi maľučkemu do uska.:]

3.
Ozysla še nocka carna kto vjy kdže,
i grajo mu pastyřovje na genšľe.
[:No̲čicka še ozľygala, ozľygala, džedžinom,
hvala ňeg je Bogu v ňebje, poko̲j nom.:]