Ej, tam spod Tater

koleda

1.
Ej, tam spod Tater, spod hoľnyk Tater,
ej, poduchuje hoľny viater.
[:Ej, poduhuje, novine ňeše,
ze še narodžyl v stajňi, v ľeše.:]

2.
V stajynce v ľeše, Pan Jezus maly,
hmury aňo̲lov Mu špjyvaly.
[:Špjyvaly, graly, na vysokošči,
ľudže vitaľi Go z radošči.:]

3.
Kro̲ľu ňebeski, Tobe špjyvome,
bo če nad syčko radži mome.
[:Zaľ, radošč, zyče, ofjarujeme,
navzdy či verňi zostač kceme.:]Hej, tam spod Tater
poľská koleda

1.
Hej, tam spod Tater, spod siwyk Tater,
hej, poduchuje holny wiater.
[:Hej, poduchuje, nowinę niesie,
ze sie narodziył w sopie, w lesie.:]

2.
W stajynce w lesie, Pon Jezus mały,
chóry janiołów Mu śpiywały.
[:Spiywały: „Chwała na wysokości”,
ludzie witali Go z radości.:]

3.
Piyrsi Go byli witać juhasi,
co se po Tatrak łowcę paśli.
[:Zaśli do żłóbka, ka Jezus lezoł,
loddali pokłon fto przybierzoł.:]

4.
Potym stanuli przy żłóbku w koło,
i zaśpiywali na wesoło:
[:„Dobrze, ześ Jezu w Tatrak sie zrodziy!,
bedzies Ty Baco łowcę wodziył”.

5.
Hej, cuzka będzie syto strunami,
portecki biołe z krzesiwami.
[:Na nozki kiyrpce bite cyntkami,
w ronckak ciupażka z łobronckami.:]

6.
Na głowę domy z piórkiym kapelus,
będzie bacowoł mały Jezus.
[:Hej, pod Tatrami, hej! na polanie,
cuwoj nad nami Jezu Panie!:]