Sabala zašpjyval

1.
Sabala zašpjyval, Kryvaň mu odpedžal,
dyč o jego spravje ňigdy ňic ňevjedžal.

alebo:
1.
Ej, Sabala zašpjyval, ej, Kryvaň mu odpedžal,
[:dyč o jego spravje ňigdy ňik ňevjedžal.:]

2.
Hej, Sabalove imje, hej, ňigdy ňezagiňe,
[:aňi na vjyrsycku, aňi na doľiňe.:]