Gviazda jasna zašvjyčyla

1.
Gviazda jasna zašvjyčyla,
Panna Syna porodžyla.
Ňe v palacu, na poščeľi,
ino na žimňučkyj žemi,
na žimňučkyj žemi.

2.
Na poľaňe jest stajynka
a v ňyj Jozef i Paňynka.
Kolysajo Syna svego,
džišok v nocy zrodzonego,
v nocy zrodzonego.