Ľuľajze, Ježiško

1.
Ľuľajze, Ježiško, ty perla zlota,
ľuľaj uľubjony Spašičeľ švjata.
[:Ľuľajze, Ježiško, ľuľajze ľuľaj
a ty go mamicko v placu utuľaj.:]

2.
Ľuľajze pjynkňučki, mo̲j jaňo̲lecku,
ľuľaj najpjynkňyjsy švjata kvjatecku.
[:Ľuľajze, Ježiško, ľuľajze ľuľaj
a ty go mamicko v placu utuľaj.:]

3.
Ľuľajze, přijemna ocom gvjazdecko,
ľuľaj najpjynkňyjse švjata slonecko.
[:Ľuľajze, Ježiško, ľuľajze ľuľaj
a ty go mamicko v placu utuľaj.:]

4.
Dom ja, maľučkemu, pjykne jablecko,
mamicki slodžutkje dom mu šerdecko.
[:Ľuľajze, Ježiško, ľuľajze ľuľaj
a ty go mamicko v placu utuľaj.:]

5.
Ňek zaspi spokojňe male Džečontko,
požryjče jak spinka to ňemluvňontko.
[:Ľuľajze, Ježiško, ľuľajze ľuľaj
a ty go mamicko v placu utuľaj.:]