Hej, od samučkik Tater

Goralská z Hladovky a Suchej Hory

1.
Hej, od samučkik Tater,
hej, poduhuje vjater,
[:i gvjazda zašvjyčyla,
bo Boga objavjyla.:]

2.
Hej, špjyvajče go̲raľe,
hej, bo še Bo̲g narodžyl,
[:hej, od syčkego zlego,
caly švjat oslobodžyl.:]

3.
Hej, coš či dač mozeme,
hej, my bjydňi go̲raľe,
[hej, ke so nase šerca,
hej, tvarde jako skaľe.:]

4.
Hej, ofjarujeme či,
hej, špjyfki, no̲ty nase,
[:hej coby še počesyl,
hej, f tym nasym salaše.:]