Kamaratka še vydava

1.
Kamaratka še vydava, ona bedže z hlopem spala,
[:ja se bede v glove pukač, ka se pude hlopa sukač.:]

2.
Skladajče se syčke druzki, mlodyj paňi na pjeľuski,
[:bo jak bedže džecko mjala, cym go bedže povijala.:]

3.
Kjeľusecku mo̲j kohany, ňeraz zeš byl převracany,
[:převro̲čyleš me ty ňeraz, keľusecku ja če teraz.:]

4. Go̲řalecko, čotko moja, zňeslaš me ty z gruntu, s poľa,
[:z gruntu, s poľa i s piňendzy, ňebede če pjyla vjyncyj.:]