Kolo ogro̲decka (Kolo ogrodecka)

vjyrhova

1.
Ej, kolo ogro̲decka, kolo žeľonego,
[:ej, ido hlopcy z vojny, ňevidno mojego.:]

alebo:
1.
Kolo ogro̲decka, kolo žeľonego,
[:Ido hlopcy z vojny, ňevidno mojego.:]